Emergent collective motion from local interactions
(Begeleiding: Andres Belaza en Jan Ryckebusch (promotor))
Algemene context

Een fundamentele eigenschap van heel wat biologische en sociale systemen is dat er spontaan collectieve beweging ontstaat via locale interacties tussen de "agents" van het systeem. Gekende voorbeelden zijn scholen van vissen en mensenstromen op druk bewoonde evenementen. Een karakteristieke eigenschap van dergelijke systemen is dat ze zich in niet-evenwichtsomstandigheden bevinden. Toch is men er door het instrument van simulaties in geslaagd om de onderliggende robuuste fysische principes te ontrafelen. Zo zijn bijvoorbeeld heel sterke analogieëen met de vloeistof-gas faseseparatie. Ook het concept van orde-parameters kan gebruikt worden om de verschillende fysische regimes van het systeem te karakteriseren.

Doelstelling van de masterproef

Bedoeling in deze thesis is het simuleren van het ontstaan van collectieve beweging uit lokale interacties met behulp van de Langevin vergelijking deze referentie . Zie ook deze uiteenzetting ter illustratie. Door de verschillende parameters in het model te variëren kan men het fasediagram van het systeem simuleren.
Dit is een ideaal onderwerp voor een student met sterke interesses in "Statistische Fysica" en "Computationele Fysica".

Mobiliteitsaspect van de masterproef
Er kan bijvoorbeeld een zomerschool rond "complexity" of in verband met de studie "non-equilibrium systems" gevolgd worden. Een voorbeeld is de SMR 2862: Spring College on the Physics of Complex Systems


[Terug naar overzicht thesisonderwerpen]